Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Evaluering|

Riksrevisjonen følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er synlige forbedringer etter tre år, følges saken opp igjen det påfølgende året. Dokument nr. 3:1 (2006–2007) omtaler oppfølgingen av fire forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget. En av sakene foreslås fulgt opp videre, mens resten anses som avsluttet.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier