Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Evaluering|

Formålet med selskapskontrollen er å gi Stortinget grunnlag for å ta stilling til om statens interesser i selskaper forvaltes i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier
Observasjon