Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008

Dokument 3:2 er Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget om resultatet av kontrollen med forvaltningen av selskaper der staten er eier (selskapskontroll). Kontrollen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen, samt Riksrevisjonens standarder og retningslinjer for kontrollarbeidet. Riksrevisjonens kontroll for 2008 har omfattet 39 heleide aksjeselskaper, 43 deleide aksjeselskaper, 4 regionale helseforetak, 6 statsforetak, 5 selskaper som er organisert ved særskilt lov og 26 studentsamskipnader.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-051-7