Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Det er tatt opp i alt 37 saker, 25 antegnelser og 12 saker til orientering. Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene for 1999 for Ila landsfengsel og sikringsanstalt, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Rikshospitalets Apotek og Radiumhospitalets apotek. Regnskapene til Toll- og avgiftsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Statens veiledningskontor for oppfinnere er godkjent med forbehold. Det er ikke tatt opp saker under Barne- og familiedepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Kulturdepartementet. I tilknytning til revisjonen av Rikstrygdeverkets regnskap og regnskapet til Statens pensjonskasse er det påvist en rekke feil og mangler når det gjelder beregning av pensjoner, både i Statens pensjonskasse og i Folketrygden. Feilene har medført til dels betydelige feilutbetalinger.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)