Review of the Teacher Education Programme South-North

Evaluering|

The Teacher Education Programme South-North er et pilotprogram for samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte utviklingsland. Programperioden var fra 2005-2007, og det totale budsjettet var på NOK 13 millioner. Rapporten oppsummerer erfaringene fra de involverte institusjonene i Sør og i Norge. Rapporten foreslår også alternative modeller for et fremtidig program innen lærerutdanning.

  • Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
  • Marit Storeng, Inger Anne Kvalbein
  • Marit Storeng, Inger Anne Kvalbein
Intervju
Dokumentstudier