Review of the Tanzania - Norway NUFU Programme 2007-2011

Evaluering|

Evalueringen går gjennom ‘The Tanzania - Norway NUFU Programme 2007 - 2011’ i perioden fra oppstart i 2007 til april 2010. Programmet støtter akademisk samarbeid mellom Norge og Tanzania innen forvaltning av naturressurser, med vekt på bærekraftig forvaltning og forsvarlig offentlig administrasjon. Evalueringen vurderer programmets effekt, relevans og bærekraft. Evaluatørene har også sett på programmets tilnærming til likestilling, håndtering av risiko og tiltak mot korrupsjon. Rapporten søker også å gi anbefalinger til videreføringen av programmet.

  • Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
  • Milfrid Tonheim, Kåre Kristensen, Agnes Regina Murei Abuom
  • Misjonshøgskolen, Senter for interkulturell kommunikasjon, TAABCO Consultants
Intervju
Dokumentstudier