Review of the Norwegian Esther Program (The FK Health Exchange program): final report

Evaluering|

Rapporten er en gjennomgang av Fredskorpsets helseutvekslingsprogram (Esther) etter to års vanlig drift. Rapporten ser både på resultater av programmet så langt, og på Fredskorpsets drift av programmet.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Karstein Haarberg
  • Scanteam
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier