Revelation of Tax Evasion by Random Audits

Evaluering|

Tilfeldige firmaer i tre sektorer var gjenstand for bokettersyn som ble utført av revisorer fra Skatteetaten. Bokettersynet har blitt utført etter detaljerte prosedyrer for å sørge for at revisorene foretar alle kontrollene og rapporterer resultatene på samme måte. Ettersynene er blitt utført i to steg. Det har vært et enkelt og rimelig ettersyn i steg 1, og et omfattende ettersyn i steg 2. En test viser at informasjonen som man får ved det det enkle ettersynet gir en klar indikasjon på skatteunndragelse som blir avslørt i steg 2.

  • Skatteetaten
  • Erling Eide, Harald Goldstein, Paul Gunnar Larssen, Jack-Willy Olsen
  • Frischsenteret