Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005

Evaluering|

Denne rapporten gir en oversikt over ressursinnsatsen i marin FoU og havbruksforskning, med hovedvekt på resultatene av siste kartlegging på dette området, som gjelder 2005. I tillegg presenteres utviklingen over tid på bakgrunn av tidligere kartlegginger.

  • Norges Forskningsråd
  • Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken
  • NIFU STEP
Spørreskjema
Statistikk