Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005

Evaluering|

Rapporten viser omfanget av ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) innenfor det medisinske fagområdet i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Hoveddelen av datagrunnlaget er hentet fra de detaljerte FoU-statistiske undersøkelsene som gjennomføres annethvert år. Siste undersøkelse gjelder 2005. Det er også tatt med et kapittel som viser FoU-statistiske data fra de andre nordiske landene. I tillegg inngår data om vitenskapelig publisering.

  • Norges Forskningsråd
  • Kaja Wendt, Kirsten Wille Maus, Susanne Lehmann Sundnes
  • NIFU STEP
Spørreskjema
Statistikk