Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes

Evaluering|

Formålet med fagevalueringen var å foreta en kritisk gjennomgang av forskningen innenfor IKT-fagene i et internasjonalt perspektiv og å få internasjonal tilbakemelding på hvordan norsk forskning skal møte utfordringene framover, spesielt i forhold til nye tverrfaglige forskningsfelt og samfunnets utfordringer. Evalueringen omfatter IKT-instituttene ved universitetene i Agder, Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø, samt høgskolene i Gjøvik, Vestfold og Østfold. I tillegg omfatter den universitetsstudiene på Kjeller, SIMULA Research og enkelte forskergrupper ved FFI og SINTEF IKT

  • Norges Forskningsråd
  • Internasjonalt sammensatt ekspertkomité
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier