Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge

Evaluering|

På oppdrag fra Finansdepartementet vurderer Kredittilsynet mulige regelverksendringer som kan gjøre det lettere for personer som har migrert til Norge å overføre penger til sine hjemland.

  • Finansdepartementet
  • Kredittilsynet
Dokumentstudier
Observasjon