Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

Evaluering|

Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i januar 2010 og har nå vært i virksomhet i fire år. Følgeevalueringen av ordningen ble satt i gang i januar 2011, og NIFU har fulgt ordningens utvikling gjennom disse tre årene. Det har vært utgitt en rapport hvert år som oppsummerer utviklingen, og herved legges den tredje og avsluttende rapporten frem.

  • Norges Forskningsråd
  • Olav R. Spilling, Liv Langfeldt, Svein Erik Moen
  • NIFU STEP
Intervju
Observasjon