Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet

Evaluering|

Føremålet med rapporten har vore å auke kunnskapen om korleis regionale arbeider med bygde- og lokalsamfunnsutvikling (BLU). Arbeidet er avgrensa til fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Evalueringen har fokusert på kva arbeidsmåtar, inkludert kva former for samarbeid, dei tre aktørane Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge nyttar for å nå ut til lokalsamfunna med sitt utviklingsarbeid.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Geirmund Dvergsdal, Gro Marit Grimsrud, Grethe Mattland Olsen
  • Møreforsking
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk