Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil

Evaluering|

Regjeringen vurderer å innføre en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av brukte biler fra Norge. Vi har analysert konsekvenser av ulike utforminger av en slik ordning. Vi finner at valget av nedskrivningsprofil har moderat betydning for omfanget av eksporten og tilhørende provenyvirkninger. Derimot vil det få stor betydning om man åpner for eksport av alle eksisterende biler i Norge eller om ordningen begrenses til biler som registreres etter at ordningen trer i kraft. For å hindre urimelige utslag av ordningen, er det nødvendig å innføre elementer som hindrer at det gis full refusjon ved eksport av biler som er i unormalt dårlig stand.

  • Finansdepartementet
  • Audun Gleinsvik
  • PROBA Samfunnsanalyse
Statistikk
Observasjon