Rapportering til besvær?

Evaluering|

Rapporten har vurdert omfanget av og relevansen på rapporteringen fra underliggende virksomheter til Kunnskapsdepartementet. Det konkluderes på at det i hovedsak er overensstemmelse mellom mål- og resultatkrav og rapporteringskrav. DIFIs presenterer likevel noen forslag til forbedringer. Eksempelvis at departementet vurderer kostnadene opp mot nytten når rapporteringskrav endres.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Inger Johanne Sundby, Mette Haarstad, Tore Basmo Bergh
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon