Psykisk helse og uførhet blant unge

Evaluering|

Over tid har det vært en betydelig økning i antall unge som uføretrygdes, og uførhet blant unge er som oftest forårsaket av psykiske lidelser. Oslo Economics og Frischsenteret har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet sett på utviklingen i psykiske lidelser blant unge generelt og unge uføre spesielt, og de unge uføres utdannings-, arbeids-, og trygdehistorikk før uføretrygd. De har også undersøkt om økt diagnostisering kan ha bidratt til den økte innstrømningen til uføretrygd blant unge.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Susanna Sten-Gahmberg, Ragnhild Haugli Bråten, Erik Magnus Sæther, Ole Røgeberg, Simen Markussen, Knut Røed
  • Oslo Economics AS, Frischsenteret
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk