Psykisk helse og psykisk sykdom

Evaluering|

Rapporten handler om kunnskaper om og holdninger til psykisk helse og psykiske lidelser. Holdningene er målt i 2002 og 2007. Vi finner en økning i engasjementet knyttet til psykisk helse i løpet av perioden, men ingen endring i ønsket om åpenhet. Folk flest er lite stigmatiserende i sine holdninger til psykisk syke, og utviklingen fra 2002 til 2007 er positiv. Kvinner, yngre og middelaldrende, og folk med universitetsutdanning har minst stigmatiserende holdninger.

  • Norges Forskningsråd
  • Trine Monica Myrvold
  • NIBR
Intervju
Spørreskjema