Produktpakker og utlån i finansmarkedet

Evaluering|

Vi analyserer konsekvenser av koblinger av finansielle tjenester i Norge. Basert på teoretiske bidrag og empiri fra Norge, EU og USA drøfter vi negative og positive virkninger for selgere og kjøpere av finansielle tjenester. Rammen for prosjektet har vært knapp slik at denne utredningen er ingen uttømmende diskusjon av problemstillingen. Likevel viser de studier som det refereres til i rapporten at det er grunnlag for å trekke noen viktige konklusjoner.

  • Forbrukerrådet
  • Steinar Strøm, Øystein Hernæs, Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
Dokumentstudier
Statistikk