Pappa i fengsel

Evaluering|

Prosjektet har som målgruppe fedre i fengsel og består av to deler: å utvikle et program og å gjennomføre et pilotkurs. Kurset har bidratt til å bevisstgjøre deltakerne. De har fått en forståelse for hvordan deres kriminelle handlinger har rammet familien som gjør at de både føler mer ansvar, kommuniserer bedre - særlig med ektefelle/samboer, og blir mer motivert til å få orden på livet sitt. Selv om det er vanskelig å dokumentere at dette kurset isolert sett har hatt noen virkning på deltakernes fremtidige kriminalitet er det likevel grunnlag for å si at kurset har vært en suksess.

  • Høgskolen i Østfold
  • Gunnar Vold Hansen
  • Høgskolen i Østfold
Intervju
Spørreskjema