Last ned som PDF

113 sider

0.41 MB

Forsiden av dokumentet Organisasjoner for identitet og integrering

Evaluering

Organisasjoner for identitet og integrering evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke

Rapporten omhandler evalueringen av en statlig tilskuddsordning til lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke organisering og deltakelse av innvandrere lokalt. Dette for å utvikle relasjoner på tvers av ulike innvandrergrupperinger, og mellom minoritet og majoritet. Formålet med evalueringen er å vurdere tilskuddsordningens bidrag til måloppnåelse, dens innretning og forvaltning. Rapporten presenterer også forslag til hvordan tilskuddsordningen kan forbedres.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Svein Ingve Nødland, Knut Hidle og Gro Kvaale

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-490-0523-9