Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge

Evaluering|

NIFU STEP har analysert organisasjon og styring av studieforbundene i Norge på oppdrag av Tron-utvalget. Et hovedinntrykk som avtegner seg i NIFU STEPs unsøkelse er en sektor i motbakke som likevel er svært fleksibel og opptatt av å gi kurstilbud som voksne etterspør. De frivillige studieorganisasjonene er også lydhøre for å dekke behov som det offentlige vektlegger. Utviklingsmulighetene for studieforbundene er imidlertid ikke de beste innenfor dagens tilskuddsordninger. Mange forbund er for opptatt av å begrense skadevirkningene i stedet for å kunne ruste egen organisasjon for å imøtekomme framtidens behov som et fleksibelt supplement til det offentlige utdanningssystemet. Framtiden for den frivillige sektorens uformelle og fleksible opplysnings- og kursvirksomhet – som et viktig supplement til det offentlige utdanningssystemet – er høyst uviss.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Inge Ramberg, Ellen Brandt
  • NIFU STEP
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk