Optimale strategier i et tokvotesystem

Evaluering|

Ulike faktorer som påvirker prisen på EU-kvoter, prisen på kyotokvoter og prisdifferansen mellom dem blir drøftet. Spesielt ser en på hvordan bruk av kyotoavtalens fleksible mekanismer påvirker prisdifferansen mellom kvotesystemene. En vurder også hvordan norske myndigheter kan implementere EUs kvotesystem, og hvordan Norges handel med kyotokvoter kan organiseres.

  • Finansdepartementet
  • Rolf Golombek, Cathrine Hagem, Michael Hoel
  • Frischsenteret
Dokumentstudier