Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen

Evaluering|

Første del av rapporten belyser følgende overordnede problemstilling: I hvilken grad har Opptrappingsplanen gitt økte bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i løpet av planperioden? I den andre delen av rapporten presenteres en publiseringsanalyse av norsk forskning innen psykologi og psykiatri og ulike underdisipliner innen disse fagområdene.

  • Norges Forskningsråd
  • Ole Wiig, Dag W. Aksnes, Karl Erik Brofoss
  • NIFU STEP
Dokumentstudier