Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer

Evaluering|

Metaevalueringer vurderer nytten av en eller flere evalueringer og må ikke forveksles med metaanalyser. Formålet med denne metaevalueringen har vært å lære av erfaringene fra evalueringen av NAV-reformen i Norge med henblikk på å utlede noen generelle prinsipper for organisering av evalueringer av store politiske reformer.

  • Norges Forskningsråd
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Dokumentstudier