One North Sea

Evaluering|

Studien inneholder en gjennomgang av økonomiske, juridiske og politiske forhold knyttet til implementering av CO2-håndteringsteknologi i Nordsjøregionen. Studien har blant annet sett på sammenhengen mellom lokalisering av utslippskilder og tilgjengelighet på potensielle lagringsreservoarer, og den peker på utfordringer og muligheter med tanke på å utvikle kjeden for CO2-håndtering rundt Nordsjøbassenget i tiden som kommer.

  • Olje- og energidepartementet
  • Konsulenter, Element Energy Ltd.
Intervju
Dokumentstudier