Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Evaluering|

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten er en del av næringsavtalen for duodji og skal gi et årlig bilde av den økonomiske utviklingen i næringen. En del av næringsavtalen er driftstilskudd og velferdsordninger. Det er opprettet et duodjiregiser med gitte kriterier og som duodjiutøvere kan søke om å bli godkjent. Det overordna målet for næringsavtalen er å bidra til en utvikling i næringen som samsvarer med mål vedtatt i Sametinget og utviklet i fellesskap med duodjiorganisasjonene.

  • Sametinget - administrasjonen
  • Magne Svineng, Veslemøy Dahl
  • Asplan Viak
Spørreskjema