Nye KILE-funksjoner for husholdninger

Evaluering|

Utredningen og undersøkelsen Nye KILE-funksjoner for husholdninger er gjennomført i perioden juni 2016 til november 2017. Utredningen følges opp av en spesialundersøkelse rettet mot husholdninger som har opplevd lange avbrudd. Utredningen er gjennomført av Vista Analyse og Thema Consulting Group. Fra 1. februar 2017 er prosjektmedarbeiderne Kristin Magnussen, Ståle Navrud og Henrik Lindhjem tilknyttet Menon Economics – Menon senter for miljø- og ressursøkonomi. Fra 1. oktober er Sofie Waage Skjeflo tilknyttet samme sted. Fra september 2016 er Silje Harsem knyttet til Hafslund Nett, og hun gikk da ut av utredningsgruppen. Anne Maren Erlandsen har bidratt til rapporten i sluttfasen.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Sofie Waage Skjeflo, Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Berit Tennbakk, Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
Intervju
Spørreskjema
Statistikk