Last ned som PDF

230 sider

2.8 MB

Forsiden av dokumentet NOU 2023: 6 - Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet

NOU

NOU 2023: 6 - Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet

Utredningen gjelder utkast til ny finanstilsynslov. I utkast til ny lov forslås det å begrense departementets adgang til å instruere Finanstilsynet i behandling av enkeltsaker, og at klager på Finanstilsyents vedtak som en hovedregel skal behandles av en klagenemd.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

norsk

Tema

Finansmarkedene Lov og rett