Norwegian Polar Research - An Evaluation

Evaluering|

Denne første internasjonale evalueringen av norsk polarforskning slår fast at norske polarforskere publiserer i verdensklasse og at norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Den sentrale betydningen Svalbard har som forskningsplattform framheves i evalueringsrapporten. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen.

  • Norges Forskningsråd
  • David Carlson, Björn Dahlbäck, Bettina Meyer, Leif Anderson, Martin Siegert, Joan Nymand Larsen, Taneil Uttal, Naja Mikkelsen, Pentti Kujala, Terry Callaghan
  • Evalueringskomité/Utvalg, SALT Lofoten
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon