Norwegian Development Assistance to Private Sector Development and Job Creation

Evaluering|

Utvikling av privat sektor er et prioritert område innenfor norsk bistand og internasjonalt. Det er også et område i rask endring. Internasjonalt snakker man ikke lenger om økonomisk vekst, men om bærekraftig og inkluderende vekst som ikke ødelegger klima og miljø eller bryter menneskerettigheter. Evalueringen kartlegger formålet med norsk bistand til privatsektorutvikling og omfanget av innsatsen. I tillegg ser den på kunnskap fra forskning og evaluering for å gjøre en faglig vurdering av innretningen på denne bistanden.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Espen Villanger, Magnus Hatlebakk, Sosina Bezu, Lars Ivar Oppedal Berge, Sandra Halvorsen
  • Chr. Michelsens institutt
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk