Norsk form

Evaluering|

Hvordan har Norsk Form fylt sin rolle som smaksdommer og samfunnsdebattant? Hva har kommet ut av Norsk Forms virksomhet og på hvilken måte har Norsk Form vekket oppmerksomhet i mediene? Dette er noen sentrale spørsmål som stilles i rapporten "Norsk Form. En evaluering. " Norsk Form ble opprettet i 1993 av Kulturdepartementet. I løpet av årene stiftelsen har eksistert, har organisasjonen vokst fra åtte til 25 ansatte. I hovedsak har Norsk Form arbeidet med utstillinger, prisutdelinger, kampanjer, foredrag og konferanser. Det er Professor Søren Kjørup ved Roskilde Universitetssenter som på oppdrag fra Norsk kulturråd har evaluert Norsk Form. Kjørup har hatt tre utgangspunkter for arbeidet: Å se oppgaven som et bredt humanistisk forskningsprosjekt om Norsk Form, gi en framstilling som kan vekke interesse også utover de berørte parter og så langt som mulig forankre skildringer og synspunkter i skriftlige kilder. I evalueringen kommer Kjørup med en rekke anbefalinger til arbeidet videre i Norsk Form, blant annet at Norsk Form: · bør ha tydeligere målsettinger i planleggingen av nye prosjekter · bør konsentrere og fokusere virksomheten og redusere faste utgifter · bør drøfte med KKD måter å finansiere samarbeidsprosjekter på · sitt styre og ledelse bør overveie å endre senterets vedtekter

  • Norsk kulturråd
  • Søren Kjørup
  • Søren Kjørup
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon