NAVs satsing på arbeid og psykisk helse

Evaluering|

Prosjektet Vilje Viser Vei har vært en viktig del av Arbeids- og velferdsetatens satsing overfor personer med psykiske lidelser. Denne rapporten omfatter evalueringen av fylkeskoordinatorstillingene som inngår i delprosjektet ”nettverksbygging og kompetanseutvikling”. Hovedspørsmålet i evalueringen: Har etableringen av koordinatorstillinger hatt betydning for å oppnå målet med å gi arbeidssøkere med psykiske lidelser et bedre tjeneste- og tiltakstilbud, og bidrar dette til å få flere arbeidssøkere med psykiske lidelser i arbeid?

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg, Joar Sannes
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Dokumentstudier