Natalizumab ved multippel sklerose

Evaluering|

Sosial- og helsedirektoratet ba Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten den 02. juli. 2007 å vurdere de foreliggende studiene om kostnadseffektivitet ved bruk av natalizumab (Tysabri) og oppsummere om og eventuelt hvor kostnadseffektivt medikamentet er.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Karianne Johansen, Morten Aaserud, Aileen Rae Neilson
  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Dokumentstudier