Næringslivets persontransporter

Evaluering|

Rapporten analyserer næringslivets erfaringer med transporttilbudet og hvordan myndighetene kan legge til rette for mer effektive persontransporter.

  • Samferdselsdepartementet
  • Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Anne Gjerdåker, Liva Vågane
  • Transportøkonomisk institutt
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk