Muskxylen og muskketon i produkter i 2007

Evaluering|

Kartlegging av utvikling i bruk og utslipp av muskxylen og muskketon. Oppdatert informasjon har vært informasjon om utviklingen i bruk av disse stoffene i produkter etter 2000 mangler i stor grad. De tallene som er brukt i ulike sammenhenger og rapporter i perioden etter 2000, bygger i stor grad på tall fra undersøkelser som bransjeorganisasjoner gjennomførte på 1990-tallet. Mye tyder på at bruken er redusert, men det har ikke funnet oppdatert informasjon om dette. Informasjonen peker også mot at bruken har vært overestimert, da det ser ut som bruken generelt er mindre i Nord-Europa enn i Sør-Europa.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Frank Dahl, Gunnar Husabø
  • Deloitte & Touche Consulting Group
Dokumentstudier
Observasjon