Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati

Evaluering|

I juni 2009 fikk Institutt for samfunnsforskning i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet å gjennomføre et utredningsprosjekt med fokus på ulike modeller for bruk av elektronisk demokrati (e-demokrati) i kommune-Norge. Utgangspunktet for prosjektet er seks kommuneprosjekter som har mottatt økonomisk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Signe Bock Segaard, Guro Ødegård
  • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Intervju
Dokumentstudier