Midterm evaluation of the NORRUSS programme

Evaluering|

Midtveisevaluering av forskningsprogrammet NORRUSS. Et samfunnsvitenskaplig program for forskning på Nordområdene og Russland. Bestilt av Utenriksdepartementet for å følge opp midler gitt til programmet fra Nordområde og Russlandseksjonene. Evalueringen er behandlet av NORRUSS sitt programstyre og oversendt Utenriksdepartementet.

  • Norges Forskningsråd, Utenriksdepartementet
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier