Mid term evaluation of the NORSI research school : program

Evaluering|

Midtveisevaluering av forskerskolen NORSI innen innovasjonsfaglig forskning. Evalueringen var grunnlag for vurdering om skolen skulle få finansiering for en andre fireårsperiode.

  • Norges Forskningsråd
  • Staffan Laestadius, Dahl Hanne Marlene, Ulhøi John
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk