MAREANO-programmet

Evaluering|

MAREANO, Marin arealbase for norske hav og kystområder er evaluert. Det er benyttet kvalitative metoder for analysere organisering, styring og finansiering, kommunikasjon og måloppnåelse. Overordnet finner evaluator at MAREANO-programmet fungerer etter intensjonen. Aktørene som er involvert evner å samarbeide, havbunnen kartlegges og programmet er i kontinuerlig utvikling. Imidlertid avdekker evalueringen flere områder med rom for forbedring. Mye av forbedringspotensialet ligger i en tydeliggjøring og avgrensning av ulike roller, økt langsiktighet i planleggingen og i en mer omforent forståelse om hvordan ulike muligheter kan utnyttes på en best mulig måte for programmet.

  • Fiskeri- og kystdepartementet
  • Erle Holstad Wright, Harald Furre, Stine Meltevik
  • Oxford Research AS
Intervju
Dokumentstudier