Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe

Evaluering|

Dette er avslutningsrapporten fra prosjektet ”Brukerdeltakelse og brukermedvirkning, Evaluering av Opptrappingsplanens fokus på brukere”. Rapporten presenterer resultater fra en kvalitativ undersøkelse som består av to runder med intervjuer med administrativt ansatte og profesjonelle yrkesutøvere i 7 kommuner. Første runde ble gjennomført i 2003/2004, andre i 2006. Den presenterer også resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført til lokale lag av Mental Helse og Landsforeningen for pårørende i psykiatrien, samt til lokale talspersoner i organisasjonen Voksne for barn.

  • Norges Forskningsråd
  • Marit K. Helgesen
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier