Lokal forvaltning av villaksressursene

Evaluering|

EUs rammedirektiv for vann krever etablering av referanseverdier for alle økologiske kvalitetselementer i alle vanntyper og kategorier av overflatevann. Målet med prosjektet har vært å revidere forslaget til overvåkingsdesign for referanselokaliteter fra fase 1 prosjektet, ut fra nye statistiske analyser av hvor mange referanselokaliteter som er nødvendig for å skille referanseverdien fra moderat eller dårligere status for ulike kvalitetselementer i innsjøer, elver og kystområder. Rapporten inneholder oversikter over aktuelle referanselokaliteter/områder og budsjett for etablering av referanseverdier for alle kvalitetselementer i alle vanntyper i innsjøer, elver og kystområder, samt kostnadsmessige gevinster av nordisk samarbeid om etablering av referanseverdier i innsjøer og elver.

  • Direktoratet for naturforvaltning
  • Børre K. Dervo, Oddgeir Andersen, Øystein Aas
  • Norsk institutt for naturforskning
Intervju
Spørreskjema