Leksehjelp - ingen tryllestav?

Evaluering|

Prosjekt leksehjelp ble gjennomført i perioden 2006-2008. Totalt 35 prosjekter mottok støtte til leksehjelpsaktiviteter. God leksehjelp kan være en støtte i skolens arbeid for å skape sosial utjevning, men det viktigste arbeidet mot reproduksjon av sosial ulikhet i skolen skjer innenfor rammene av den ordinære opplæringen. Dette kommer fram i SINTEFs evaluering av Prosjekt leksehjelp.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Halvdan Haugsbakken, Trond Buland, Marko Valenta, Thomas Hugaas Molden
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon