Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge

Evaluering|

Rapporten innholder en analyse av status og trender for langtrantsporterte forurensninger i Norge, for komponenter som er relevante under Gøteborgprotokollen. Det gjøres en vurdering om fremtidige overskrideleser av tålegrenser og grenseverdier.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Wenche Aas, Sverre Solberg, Karl Espen Yttri
  • Norsk institutt for luftforskning
Dokumentstudier
Observasjon