Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper

Evaluering|

En kasustudie som ser nærmere på kommunikasjonen i lærergrupper i tilknytning til arbeid med LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) Hva hemmer og hva fremmer gode prosesser i lærergruppene

  • Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring
  • Torunn Tinnesand, Sandra Val Flaatten
  • Lillegården kompetansesenter
Intervju
Spørreskjema
Observasjon