KVU Voss - Arna

Evaluering|

Konseptvalutgreiinga (KVU) for Voss - Arna omfattar strategiar for utvikling av denne transportåra fram mot 2050. Utgreiinga skal danne grunnlag for Regjeringa sin konklusjon om val av konsept og vidare planlegging.

  • Samferdselsdepartementet
  • Jernbaneverket, Statens vegvesen
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon