Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2

Evaluering|

Terramar AS og Oslo Economics AS har med bakgrunn i gjeldende rammeavtale med Finansdepartementet fullført kvalitetssikring for konseptvalgutredning for Buskerudpakke 2. Kvalitetssikringen er gjennomført i perioden april 2013 til mai 2014.

  • Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet
  • Terramar, Oslo Economics AS
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk