Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018

Rapport|

Rapporten ble overlevert til kultur- og kirkeminister Trond Giske 30. september 2008.

  • Kulturdepartementet
  • Advansia, Det Norske Veritas, Samfunns- og næringslivsforskning
Dokumentstudier