Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018

Evaluering|

Finansdepartementet har etablert en ordning for uavhengig kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter over MNOK 500. Staten har besluttet å bruke ordningen for å kvalitetssikre søknaden fra daværende Norges idrettsforbund og Olympiske komité om statsgaranti for gjennomføring av Olympiske og Paralympiske vinterleker i Tromsø i 2018. Kultur- og kirkedepartementet og Finansdepartementet har tildelt Advansia, Samfunns- og Næringslivsforskning og Det Norske Veritas oppdraget med å kvalitetssikre søknaden om statsgaranti. Hensikten med kvalitetssikringsoppdraget er å fremskaffe et beslutningsunderlag for Regjeringens behandling av spørsmålet om det skal stilles en ubegrenset statsgaranti for gjennomføringen av arrangementet. Overordnede spørsmål som besvares i oppdraget: • Hva er forventet netto statlig tilskudd og størrelse på Statens garantiansvar? • Hva er forventet samfunnsøkonomisk kost/nytte? • Har konseptet vesentlige svakheter?

  • Kultur- og kirkedepartementet, Finansdepartementet
  • Advansia, Det Norske Veritas, Samfunns- og næringslivsforskning
Dokumentstudier