Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Evaluering|

Terramar AS og Oslo Economics AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utført kvalitetssikring (KS 1) av konseptvalgutredningene for tre etterfølgende parseller av riksvei E39 mellom Skei (i syd) og Valsøya (i nord). De tre parsellene i KVUene er som følger: - E39 Skei – Ålesund (ca. 160 km) - E39 Ålesund – Bergsøya (ca. 153 km) - E39 Bergsøya – Valsøya (ca. 43 km) - Samt overbygningsdokument for konseptvalgutredning E39 Skei-Ålesund, E39 Ålesund-Bergsøya og E39 Bergsøya-Valsøya

  • Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet
  • Terramar, Oslo Economics AS
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk