Kvalitetsreformen møter virkeligheten

Evaluering|

Denne rapporten er den første fra forskergruppen som evaluerer Kvalitetsreformen. Rapporten bygger hovedsakelig på resultatene fra en undersøkelse gjennomført blant det vitenskapelige personalet.

  • Norges Forskningsråd
  • Svein Michelsen, Per Olaf Aamodt
  • NIFU STEP, Uni Rokkansenteret
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk